Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

Functionaris Gegevensbescherming
Doma SM Suite verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
1. Voor- en achternaam
2. Geslacht
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Doma SM Suite verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a.Verzenden van onze nieuwsbrief en/beantwoorden van uw reserveringen.
b.U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
c. Uw online verzoek voor een reservering in ons SM Club te kunnen verwerken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Doma Sm Suite neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis
van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren !
Doma SM Suite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld (online afspraak maken). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende.

 

(categorieën) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens, personalia, adres, aanhef (geslacht) en eventuele voorkeuren blijven in principe voor onbepaalde
tijd in ons klantenbestand aanwezig zodat we u meteen van dienst kunnen zijn op het moment dat u ons belt
voor een afspraak of andersoortige vraag.

 

Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken uw gegevens per direct te verwijderen.
Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk gehoor aan geven.
Tevens is uw behandelingshistorie en vaak de aanschaf van (verzorgings)producten in het verleden bij ons bekend.
Dit komt uiteraard onze service naar u ten goede. Ook voor deze gegevens geldt dat we deze op uw verzoek te allen
tijde kunnen en willen verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Doma SM Suite verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Doma SM Suite en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
domasmsuite@gmail.com.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Doma SM Suite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen !
Doma SM Suite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via domasmsuite@gmail.com

WeCreativez WhatsApp Support
Doma SM Suite Kamerverhuur per uur of mail ons naar >>>DOMASMSUITE@GMAIL.COM ------- Wij zijn weer volledig geopend !
Laat uw uw naam en email hier onder achter.